Video: Khám phá Blue Marlin - tàu biển có thể chở cả một nhà máy lọc khí

19:13, 18/03/2023

Tàu Blue Marlin có khả năng vận chuyển các loại tàu khổng lồ, tàu du lịch, tàu chiến và giàn khoan dầu, với sức chứa lên tới 75.000 tấn.

Phương Linh
umcwestover deLna-autos josephjohncox miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet